Bild

Nazilere'e yer yok!
Nazilere'e yer yok! - Faşizme karşı omuz omuza.